RHYWDRO

RHYWDRO

Oes gyda ti stori ryw sydd wedi codi cywilydd arno ti?

Defnyddia'r ffurflen i anfon dy stori yn ddienw, ac enweba seleb Cymraeg i adrodd y stori.

RHEOLAU ANFON CYFRANIAD AT ‘RHYWDRO’

Trwy anfon cyfraniadau at RHYWDRO (y “Rhaglen”), CYFRES RHYWDRO, a gynhyrchir gan Boom Cymru TV Cyf (“Boom Cymru") rydych chi’n cytuno:

1. y gall Boom Cymru ac S4C ddefnyddio eich cyfraniad, boed yn y Rhaglen neu fel arall, mewn unrhyw fodd y dymuna Boom Cymru ac S4C yn eu disgresiwn llwyr ym mhob cyfrwng, drwy gydol y byd am byth yn ddi-dâl;

2. y gall Boom Cymru a/neu S4C newid, olygu a/neu addasu eich cyfraniad mewn unrhyw fodd;

3. mai eich gwaith gwreiddiol chi yw’r cyfraniad (a phob elfen ohono) ac nad yw yn tramgwyddo unrhyw hawlfraint neu hawl arall sydd yn berchen i unrhyw un arall, nad yw’n enllibus nac yn sarhaus ac nad yw’n groes i unrhyw gyfraith Cymru a Lloegr;

4. nad oes modd adnabod unrhyw berson o’r cyfraniad;

5. eich bod chi’n 16 mlwydd oed neu’n hŷn.

Nid yw Boom Cymru nac S4C yn addo defnyddio eich cyfraniad. Os defnyddir eich cyfraniad, nid yw Boom Cymru nac S4C yn addo y bydd y person a awgrymir gennych yn lleisio’r stori.